UtvisningBetydelse: Utvisning makt ger den federala regeringen ett verktyg för att ta bort invandrare som tar sig in Usa i strid med lagen om invandring eller bryter mot normer för beteende, som beskrivs i lagen om invandring, efter laglig inresa i landet. Enligt AMERIKANSK lag, deportationer är ett tvistemål som administreras av den verkställande grenen av regeringen. Deportees är i allmänhet bort till det land som är hans eller hennes sista hemvist. Med nästan varje åtgärd, utvisning är en enorm federala makten. Mellan och, den AMERIKANSKA regeringen använde denna makt till att avfyra mer än fyrtio miljoner invandrare från landet. Den federala regeringen började först med att bygga sin moderna avvisningspolitik med passagen av den Kinesiska exclusion Act. Under början av det tjugoförsta århundradet, deportationerna fortsatte att baseras på de grundläggande utvisning befogenheter och politik byggdes mellan slutet av artonhundratalet och början av nittonhundratalet. Men då, den AMERIKANSKA regeringen var inte längre officiellt att använda termen»utvisning»Istället, det bearbetade deportees under två officiella förfaranden som kallas»invandrare upptag»och»invandrare återvänder»rötterna till det som skulle bli utvisning politiken i Usa, dock sträcka längre tillbaka i tiden. Under den koloniala perioden och mycket av det nittonde århundradet, Europeiska och Euro-Amerikanska samhällen utvisas lösdrivare och individer som de trodde att de var oförmögna att försörja sig själva.

Det fanns dock en liten skillnad mellan de nationaliteter som av de fattiga. Medlemskap i det lokala samhället var det som betydde något. Amerikansk medborgare och invandrare både kan bli utesluten från en Amerikansk stad om de var inte kommunala medlemmar och blev offentliga avgifter. Vissa Amerikanska kolonierna försökte skicka utvisade brottslingar eller fattiga invandrare tillbaka till England, men det var i allmänhet alltför dyrt och ineffektivt att ta bort oönskade invånare till Europa. Följaktligen, utvisning var aldrig en utbredd praxis i Amerika under den koloniala perioden. Efter, flera statliga författningar bemyndigats avlägsnande av utlänningar, men denna makt också försmäktade, den AMERIKANSKA Kongressen för två lagar som heter Alien Vänner Agera och Främmande Fiender Agera. Dessa lagar gav president i Usa en begränsad makt, baserat på executive beställ med verkställighet, att utvisa utlänningar från Usa. En del Republikaner, inklusive Thomas Jefferson, hävdat att denna utvisning politik var uppenbart grundlagsstridig de trodde att det var ett försök av den motsatta Federalistiska Partiet att ta bort sina politiska fiender från landet. Det grundlagsenliga i två lagar var aldrig testat, och de flesta delar av Främmande Vänner Lagen upphörde att gälla två år efter sin passage. Innan det AMERIKANSKA inbördeskriget, det var varken populär kommer inte heller efter valet av Republikanerna och upplösningen av den Federalistiska Partiet, den politiska viljan att legitimera den federala borttagning av invandrare. USA utvisning politik utvecklats i takt med invandringen undantag och medborgarskap lag under slutet av artonhundratalet. Som en del av den Kinesiska exclusion Act, Kongress första befogenhet den federala regeringen att utvisa invandrare. Som alla delar av Kinesiska utestängning lagar, utvisning bestämmelsen skrev rasism i USA invandringspolitik, när Kongressen Geary Agera, det avsevärt utökat utbud av invandrare som inte kan utvisas enligt Kinesisk utanförskap och gjorde avvisningspolitik straff. Med denna lag, regeringen lade ansvaret för styrker laglig vistelse på varje kines i Usa. Geary Fungera krävs att alla Kinesiska arbetstagare tillämpas för intyg om bosättning, som skulle visa att de var i landet lagligt. När invandrare hittades utan dessa intyg i sin besittning, regeringen antog att de var i Usa olagligt. Intyg om krav på bosättning göras lång-termresidents som kom in i landet före deportable. Under de kommande tjugo åren, med Kongressen skrev invandring lagar som gav den federala regeringen befogenhet att deportera invandrare från alla rasliga och etniska arv utöver Kinesiska invandrare. Allmänt utestängning lagar stiftades, och, men det var inte förrän att regeringen synkroniseras varje nedfällbara kategori med en utvisning bestämmelse. Av, lista på de nedfällbara och deportable invandrare ingår Kinesiska arbetare, kontraktsanställda (av alla etniciteter), anarkister, prostituerade, och alla de som regeringen klassas som moraliskt eller fysiskt olämpliga. Ingår i listan över deportable invandrare kategorier som inte längre är meningsfull idag, kategorier såsom lösdrivare, idioter och idioter. Som den federala regeringen började använda sin nya makt till att deportera, flera invandrare utmanade sina utvisningar i domstolarna. Deras fall gick längre än att utmana en enskild utvisning om inte regeringarna fall mot en utländsk var rättvist eller motiverat att utmana hela legitimitet för regeringar nya makten utvisning, den första utvisning fall nått den AMERIKANSKA Högsta Domstolen i Fong Yue Ting mot Usa. Detta gäller omstridda regeringarna möjligheten att utvisa invandrare under den Kinesiska utestängning lagar som allmänt och under den Geary Agera specifikt. I Fong Yue Ting, fann Domstolen att utvisning var helt enkelt en förlängning av regeringar makt att utesluta. Domstolen skrev att avvisa och utvisa härstammar från de befogenheter som en suverän nation och föll inom ramen för de befogenheter nationalstater kan använda för att skydda sin nationella säkerhet. Att förlita sig på den praxisbildande i Chae Chan Ping mot Usa (även känd som den Kinesiska Utanförskap Fall) fann Domstolen att avvisa och utvisa föll i den nya kammaren makt läran. Domstolarnas beslut i Fong Yue Ting också behandlas med giltigheten av processen av utvisning enligt Geary Agera. I ett beslut som skiljer mellan straff och skydd, Domstolen fastställde regeringar utvisning makt. Något som var skyddande av den nationella suveräniteten, och Domstolen motiverade, kan inte också vara ett straff. Domstolen, därför att legitimera den administrativa och rättsliga strukturer av utvisning enligt Kinesiska utanförskap, avskedande hävdar att utfrågningarna och överklagandena brutit mot Fjärde, Femte och Sjätte Ändringen rättigheter. Den Fong Yue Ting prejudikat fortfarande stod under början av det tjugoförsta århundradet, att upprätthålla legitimiteten av civil karaktär av utvisningar. Mellan passagen av den första utvisning i och, den AMERIKANSKA regeringen normalt hittat ett par hundra som mest ett par tusen personer varje år. I Immigration Act of, Kongressen infördes den nationella ursprung systemet, vilket ledde till ett antal betydande förändringar i Amerikanska avvisningspolitik. Enligt den nationella ursprung system, Bureau of Immigration började deportera tusentals fler invandrare varje år, strax före passagen av den nya lagen, presidiet utvisas, invandrare, presidiet deporterades, invandrare, det första året efter Kongressen antog den nya lagen, regeringen utvisas, invandrare. En hög punkt i utvisningar under den nationella ursprung systemet kom, när federala tjänstemän deporterades mer än en miljon Mexikanska invandrare i den kampanj som kallas Operation Wetback. Immigration Act of skapade deportable kategori av»utlänningar utan ordentlig visum», och med slutet av -talet, Bureau of Immigration var att utvisa fler än hälften av alla deportees under den. Invandrare utan ordentlig dokumentation blev snabbt den största klassen av deportees, ovanför den kvalitativa bestämmelser som ingår i invandring lagar som stiftas mellan och. Under den Stora Depressionen på -talet, regeringen som används avvisningspolitik, i samarbete med statliga och lokala tjänstemän, som en del av Mexikanska återsändande tvingas borttagning av en miljon Mexikanska och Mexikanska Amerikaner från Usa till Mexiko. En kategori särskilt viktigt under den pre — och post- perioder var främmande radikaler. I augusti, en Kongress som första främmande ingår anarkister i listan över otillåtna klasser. I invandring lagarna som stiftades och, det utökade tillämpningsområdet för antiradical bestämmelser. Utan framgång, Bureau of Immigration försökt att utvisa medlemmar av Industrial Workers of the World i ett antal fall i Pacific Northwest under Världskriget I. Sedan, i Palmer räder början, Bureau of Immigration greps nära tre tusen noncitizens, främst från Ryssland. I slutet, men, invandring agenter utvisas endast om tre hundra. En bredare användning av antiradical bestämmelser som uppstod under Kalla Kriget, i synnerhet efter passagen av Internal Security Act av -talet och Immigration and Nationality Act. Högsta Domstolen fastställde den expansiva antiradical bestämmelserna i Harisiades v.

Shaughnessy

I, Kongress som avslutades den nationella ursprung system, men under den politik som regeringen byggt för att ersätta det, deportationerna fortsatte att öka. I utlänningslagen av, men Kongressen och Invandring och Naturalisering Service (INS) slutat använda termen»utvisning»I början av det tjugoförsta århundradet, USA invandring tjänstemän deportera invandrare genom formella processer, som officiellt kallas upptag, och återvänder, när invandrare»frivilligt»lämna landet efter att ha fängslats av invandring tjänstemän. Immigration and Customs Enforcement (IS) i Department of Homeland Security administrerar invandrare återvänder och upptag. Sedan -talet, en av de största och mest betydelsefulla kategorier invandring och tulltjänstemän har används för att ta bort invandrare är kriminella status. Under, till exempel regeringen utvisas, invandrare under denna kategori, som utgör ungefär trettio-fem procent av alla flyttningar. Viktiga lagar som expanderat grund för straffrättsliga utvisningar ingår Anti-Drug Abuse Act av och Illegal Invandring Reform och Invandrare Ansvar Act från. Majoriteten av de invandrare som finns i brott mot lagen om invandring, dock inte behandlats inom ramen för den formella borttagningen.

De flesta lämnar landet retur

Under, till exempel regeringen bort, invandrare och återvände. I början av det tjugoförsta århundradet, upptag och returnerar fortsätta att fungera under den administrativa processen för utvisning och domstolens prejudikat under slutet av artonhundratalet och början av nittonhundratalet. Invandrare kan anlita advokater för att representera dem, men de måste betala för de kostnader själva. Beslut om avlägsnande förhandlingen inte är»föremål för rättslig prövning»på grund av faktum, men endast på formella grunder. Lagar som inte tillåter för laddning av några invandrare med brott, men som hade varit fallet under slutet av artonhundratalet och början av nittonhundratalet, federal lag säger att ett avlägsnande hörsel är ett civilrättsligt förfarande. Upptag liksom avkastningen fortfarande klassificeras som en skyddande av den nationella säkerheten, och regeringarna power fortsätter att komma från nationella suveränitet