TullklareringTullklarering av gods är ett obligatoriskt inslag i den internationella transporter

Tullklarering i Ryssland har många specifika egenskaper och som ofta kräver stora insatser av både avsändare och mottagare av gods

Felaktig beredning av nödvändiga dokument kan leda till stora förseningar och materiella förluster. Albacor Frakt erbjudanden tullklarering tjänster i olika regioner i Ryssland, vid gränsövergångarna, och i de största ryska flygplatser