Information för ryska medborgare med ett andra medborgarskap eller permanent uppehållsrätt i en utländsk stat

I enlighet med förändringar i den ryska lagen, ryska medborgare som från och med augusti, hålla ett utländskt medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd i ett annat land skall underrätta den ryska myndigheterna om detta genom att den oktober. Det finns ingen anledning att anmäla FMS-om en visering (arbete, student, investor, företagande, makar, barn, etc.) och tillstånd för tillfällig hemvist i en utländsk stat som är utfärdat på grundval av en sådan visering. Ryska medborgare som är bosatta utomlands permanent är befriad från denna skyldighet. Permanent bosatta utomlands innebär att personer som har varit de registrerade i Ryssland och har en relevant