Av vilka skäl transaktionen kan redovisas som ogiltiga. Köp och försäljning av lägenheter. Användbar information för alla

Ogiltiga transaktioner delas in i tomrummet och voidable. Om, i enlighet med det Civila Koden i ryska Federationen, transaktionen är ogiltigt i domstol, då är det som kallas diskutabelt. Om den Civila Koden poäng till ogiltighet av transaktionen utan att behovet av en domstol, transaktionen är ogiltig. Konsekvenserna av en ogiltig transaktion som avses i artikel i civillagen i ryska Federationen. I enlighet med det, på en ogiltig transaktion redovisas som inte har någon plats och inte medför rättsliga konsekvenser. Som en följd av erkännande av transaktionen ogiltig bilaterala återlämnande sker, som är, var och en av parterna är skyldig

Av vilka skäl transaktionen kan redovisas som ogiltiga. Köp och försäljning av lägenheter. Användbar information för alla

Ogiltiga transaktioner delas in i tomrummet och voidable. Om, i enlighet med det Civila Koden i ryska Federationen, transaktionen är ogiltigt i domstol, då är det som kallas diskutabelt. Om den Civila Koden poäng till ogiltighet av transaktionen utan att behovet av en domstol, transaktionen är ogiltig. Konsekvenserna av en felaktig transaktion är som föreskrivs i artikel i civillagen i ryska Federationen. I enlighet med det, på en ogiltig transaktion redovisas som inte har någon plats och inte medför rättsliga konsekvenser. Som en följd av erkännande av transaktionen ogiltig bilaterala återlämnande sker, som är, var och en av parterna är