Statlig Registrering av Fastigheter Rättigheter och Relaterade Transaktioner — engelsk versionär en juridisk akt av erkännande och bekräftelse av staten skapande, ändring, uppsägning av förekomsten av fast egendom, upprättande, överföring, för upphörande av rättigheter

Om du använder information från vår webbplats, du måste kredit oss med en länk tillbaka