Skiljedomstolen i Moskva avslog en ansökan om återhämta sigI mål Nr, advokater från Jus Aureum uppnås uppsägning av käromålet av MK Sodruzhestvo LLC för återbetalning av obehörig vinst från Giproplast Engineering CJSC

Yrkandet avslogs av domstolen på grund av att ett år av begränsningar hade överskridits

Dom i mål Nr — renderad av skiljedomstolen i Moskva är fortfarande inom ramen för de allmänna konturerna av den senaste skiljedomstolen praktiken förbjuder kringgående av bestämmelsen om stadgan av begränsningar i möjligheterna att tillämpa konsekvenser av ogiltighet av den ifrågasatta transaktioner genom att presentera fordringar för indrivning av obehörig vinst.

I domstol, Giproplast Engineering CJSC representerades av ledande advokat Nikita Shcherbakov och advokat Sergey Kartoshkin, som arbetade med fallet under ledning av senior partner Vadim Maklakov