Skatterådgivning — Verksamhet i RysslandBeroende på din verksamhet i Ryssland och olika skatte system kan väljas när du ställer upp företaget

Bistå vid tillämpningen av olika typer av avtal för att uppnå ett företag målet

Analysera verksamheten kontrakt för att följa med verksamheten är syftet med transaktionen och bestämmelserna i lagstiftningen i ryska Federationen, inklusive skatt och, om så behövs, kommer att utveckla rekommendationer för justeringar och eller komplettera bestämmelserna i avtalet Rekommenderar att reflektera en viss verksamhet inom redovisning i syfte att optimera beskattning. Erbjuda ett alternativ avtalsförhållanden deltagarna i transaktionen är mer attraktivt ur ett skattemässigt perspektiv. Bestäm möjligheten av att använda skattelättnader när och där det är möjligt att ge omfattande rekommendationer om användning av dessa fördelar Hjälpa till pre-trial avräkning av skatt tvister (inklusive — Rättsligt stöd skatt revision, utarbetande av invändningar att skatterevision och beredning av överklaganden mot avgöranden som fattas av skattemyndigheten)