Ryssland Personlig Inkomst SkattesatsPersonliga inkomstskatten i Ryssland väntas bli

På lång sikt, Ryssland Personlig Inkomst Skattesats är beräknad trend runt

procent år, enligt vår ekonometriska modeller. Handel Ekonomi medlemmar kan visa, hämta och jämföra data från nästan två hundra länder, inklusive mer än tjugo miljoner ekonomiska indikatorer, valutakurser, statsobligationer, börsindex och råvarupriser. Handel Ekonomi Application Programming Interface (API) som erbjuder direkt tillgång till våra data. Det gör att API-klienter att ladda ner miljontals rader av historiska data, att fråga våra realtid ekonomiska kalender, prenumerera på uppdateringar och få citat för valutor, råvaror, aktier och obligationer. I Ryssland, den Personliga inkomstskatten är en skatt som samlats in från privatpersoner och läggs på olika inkomstkällor, som arbete, pensioner, ränta och utdelning. Den måttstock som vi använder hänvisar till de Högsta marginalskatterna för privatpersoner. Intäkterna från Personlig inkomstskatt är en viktig inkomstkälla för regeringen i Ryssland. Denna sida ger — Ryssland Personlig Inkomst Skattesats verkliga värden, historiska data, prognoser, diagram, statistik, ekonomisk kalender och nyheter