Professionella Jurister Råd — skiljedomstol. Tvister i skiljedomstol (Arbitration court)Advokatbyrån kan tillhandahålla tjänster av tvist, skiljeförfaranden

Det kommer att hjälpa dig att göra ett välgrundat beslut om de vända sig till domstol

Innan man lämnar in ett klagomål, kommer vi att undersöka dina uppgifter, handlingar och material i ärendet. Om så behövs, företagets advokater kommer att hjälpa dig att samla bekräftelse, det kan påverka en dom.

Vi är intresserade av resultatet, och erbjuder dig en flexibel prissättning

I de flesta fall, de flesta av avgiften (oförutsedda avgift) betalas ut efter ett lyckat resultat (utförande av dom vägran att bevilja godkännande)