ärftliga tronföljdenärftliga arv Arv av lagen titel av börd

Se härkomst

Blacks lag ordbok ärftliga tronföljden tidens avdelning enligt lagar härkomst. Ballentines lag ordbok Online av ärftliga rad Efterföljare till ärftlig titel, fastighet, kontor eller liknande, i fall av ärftlig vara odelbar, går till en person i taget. Det finns också andra typer av successionsordning än ärftliga tronföljden (såsom rad av icke-ärftliga