Arbetstillstånd i Ryssland för HQS — hjälp att fåAlla anställda som har kunskaper och färdigheter som krävs av arbetsgivaren kan vara en mycket kvalificerad specialist. Operativa officerare (direktörer, verksamhetschefer, chefer) samt teknisk personal (ingenjörer, kvalificerade arbetare i sällsynta inriktningar, etc) normalt få en mycket kvalificerad specialist status. Genom Federal lag Nr Om rättsläget av utländska medborgare som arbetsgivare är tillåtna att tänka medarbetare kvalifikationer och erkänna dem som en högt kvalificerad oberoende av varandra. Att anställa en högt kvalificerad utländsk specialist, arbetsgivaren måste vara beredd att betala honom henne den lägsta lönen av tusen rubel per månad.

Vi berättar för dig att det slutliga priset som anges i avtalet.

Priset är tillgängligt i PDF-format för din bekvämlighet

Ange ditt namn och din e-post på pop-up-form. Vi kommer att skicka en prislista till den e-post som du har angett