Allmänna åklagaren i Ryssland förklaradeDen Allmänna Åklagaren i Ryssland huvuden systemet för officiell åtal i domstolar kända och stats-Kontoret av den Allmänna Åklagaren i ryska Federationen.

Riksåklagaren är nominerad till kontoret genom att den sittande Presidenten och utses av majoriteten av det federala Rådet i Ryssland (överhuset i det ryska Parlamentet). Om nominering faller Ordföranden måste utse en annan kandidat inom trettio dagar (artikel tolv i den Federala Lagen om Office från den Allmänna Åklagaren i ryska Federationen.

Termen av myndigheten i Allmänna Åklagaren är fem år

Avgång av riksåklagaren före utgången av sin mandatperiod bör vara godkänd av både majoritet av det federala Rådet i Ryssland och President. Riksåklagaren och hans kontoret är oberoende av den Verkställande, Lagstiftande och Rättsliga grenarna av regeringen. Den Utredande Kommittén för Ryssland, som ibland beskrivs som den ryska FBI, är den viktigaste federala utredande myndighet i Ryssland, som bildas i stället för den Utredande Kommittén för den Allmänna Åklagaren i. Kontor liknande till Allmänna Åklagaren i Ryssland har funnits i Sovjetunionen.

Denna artikel är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Den använder sig av material från wikipediaartikeln Åklagaren i Ryssland.

Förutom där annat anges, Allt